PVV: ‘Niet digitaal vergaderen over gigantisch miljoenentekort’

De PVV in Almere wil dat de gemeenteraad fysiek bij elkaar komt om te vergaderen over het tekort van 76 miljoen euro dat de gemeente heeft. Vanwege corona vergadert de raad op dit moment digitaal, maar fractievoorzitter Toon van Dijk vindt het miljoenentekort geen geschikt onderwerp om daar digitaal over te praten. “De democratische besluitvorming komt hierdoor onder druk.”

Vorige week werd duidelijk dat de gemeente miljoenen tekort komt en dat de financiële gevolgen van de coronacrisis daarbij nog niet zijn meegerekend. De grote problemen liggen vooral bij de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Voor die twee posten moet de gemeente de komende jaren 45 miljoen euro extra uittrekken.

De komende maanden praat het stadsbestuur met de gemeenteraad over de financiële positie van Almere en over hoe het ontstane tekort kan worden opgelost. Volgens Van Dijk is het mogelijk om met inachtneming van de overheidsvoorschriften fysiek bijeen te komen. Dit gebeurt ook in de Eerste en Tweede Kamer.

“Met eenmansafvaardigingen namens fracties is het goed mogelijk om met inachtneming van de voorschriften fysiek te vergaderen. De plenaire raadszaal is daarvoor ook uitstekend geschikt. Een echt plenair debat binnen de beperkingen van videovergaderingen is niet goed mogelijk, waardoor mogelijkheden om het bestuur ter verantwoording te roepen begrensd is. Het schriftelijk of via videovergaderen afdoen van een negatief perspectief van ongeveer 70 miljoen kan echt niet door de beugel”, aldus PVV’er Van Dijk.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door