Gemeenteraad wel bijeen voor bebouwing Havenhoofd, niet voor Annapark

De Almeerse gemeenteraad komt dinsdagavond bijeen voor een extra vergadering. Het gaat om een korte digitale sessie, waarin gestemd wordt over de bouw van een veelbesproken woontoren in Almere Haven. Daar had eigenlijk afgelopen donderdag al een besluit over moeten vallen, maar dat bleef onverwachts uit.

Het plan om tweehonderd woningen te bouwen in het Annapark, vlak naast het Trinitas Gymnasium, staat dinsdag niet op de agenda. Dit tot irritatie van coalitiepartijen. Voor D66 was dit onderwerp namelijk dé reden om de extra vergadering aan te vragen. Normaal gesproken zou de bijeenkomst van afgelopen donderdag de laatste zijn voor de zomervakantie.

Achter de schermen heeft zich de afgelopen dag een felle discussie afgespeeld over de gang van zaken. Verschillende raadsleden zijn van mening dat het college van B en W vlak voor het reces nog een waslijst aan onderwerpen ‘er doorheen wil jagen’. Ze voelen zich onder druk gezet om sneller te besluiten dan ze prettig vinden.

Geruzie over samenstelling agenda
Een extra gemeenteraadsvergadering kan uitgeschreven worden door de burgemeester of als ten minste één vijfde van het aantal raadsleden dat nodig acht. Dat laatste is nu het geval, maar zij kunnen niet zelfstandig bepalen over welke onderwerpen dan gesproken wordt. Dat is de taak van de club raadsleden die het presidium vormen. Zij hebben besloten om alleen de bebouwing op het Havenhoofd te agenderen.

Met dat besluit wordt vastgehouden aan de reguliere werkwijze binnen de raad om moties bij voorstellen te bespreken tijdens de eerstvolgende Politieke Markt. Daarnaast is volgens het presidium onvoldoende gemotiveerd waarom het besluit over de woningen in het Annapark per se voor de zomer genomen moet worden. Het zou er wel voor gezorgd hebben dat de bouw eerder van start kan gaan, maar dat is niet strikt noodzakelijk.

Haast bij besluit woontoren
Bij de woontoren in Almere Haven is wel haast geboden. Als de gemeente niks doet, dan krijgt de projectontwikkelaar toestemming om te bouwen op de plek van het voormalig Indisch Veerhuys. Omwonenden zijn daar fel op tegen. Er ligt nu een voorstel waarin de projectontwikkelaar een andere plek krijgt aangeboden. Die ligt zo’n veertig meter verderop. Ook daar zijn omwonenden op tegen, maar het wordt door het stadsbestuur gezien als een nét iets beter alternatief.

Donderdag stemde bij een onderdeel van dit raadsvoorstel net zoveel mensen voor als tegen. Mede doordat raadslid Bastiaan Malotaux van het CDA per ongeluk de verkeerde knop indrukte. Als de stemmen staken dan is het gebruikelijk dat het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dat is pas over zes weken, aangezien het zomerreces is aangebroken. Dan is wettelijke termijn voor de vergunningverlening echter overschreden. Dat zou betekenen dat de projectontwikkelaar toch aan de slag mag op de plek van het Indisch Veerhuys.

PVV boycot vergadering
De PVV heeft aangegeven fel tegen de extra vergadering te zijn. Fractievoorzitter Toon van Dijk noemt het een ‘volstrekt onnodige bijeenkomst’. De partij is van mening dat het stadsbestuur het niet op het allerlaatste moment aan had moeten laten komen. De PVV gaf eerder aan niet aanwezig te zullen zijn, maar heeft inmiddels besloten om één raadslid wel mee te laten doen om het standpunt van de partij te verwoorden.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door