Huisartsenpost per 1 september weer helemaal terug in het Flevoziekenhuis

Vanaf 1 september 2020 verhuist het deel van de Huisartsenpost dat tijdelijk was gehuisvest in Medi-Mere Poort weer terug naar het Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1. Daar zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen zodat het voor patiënten veilig is om te komen.

Wegens besmettingsgevaar is het belangrijk dat patiënten eerst bellen en niet onaangekondigd langskomen. De patiënten zijn uitsluitend op afspraak welkom op de Huisartsenpost. Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen kunnen we onnodige besmettingen voorkomen.

Veilig bezoek
In maart werd besloten om de Huisartsenpost te splitsen op twee locaties om zo de stromen van patiënten met en zonder luchtwegklachten te scheiden om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. De locatie Medi-Mere Poort is vanaf 1 september geen Huisartsenpost meer. Door afname van het aantal patiënten met luchtwegklachten verhuist het deel van de Huisartsenpost in Poort weer terug naar de ‘vaste stek’ in het Flevoziekenhuis. Op de Huisartsenpost is een aparte afdeling voor mensen met luchtwegklachten en een vermoeden van COVID-19.

Zorg buiten kantooruren nodig? Belt u eerst

Heeft u in de avond, nacht of in het weekend huisartsenzorg nodig die niet kan wachten tot de volgende werkdag? Belt u dan naar de Huisartsenpost via telefoonnummer 036-545 4 380 (lokaal tarief) of 0900 – 203 0203. In geval van levensbedreigende situatie belt u altijd: 112. De gespecialiseerde medewerker aan de telefoon van de Huisartsenpost, de triasgist, zorgt dat u de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zij beoordeelt wat het risico is op besmetting en hoe en waar patiënten het beste geholpen kunnen worden. Als dat mogelijk is geeft de triagist of huisarts u telefonisch advies, of er wordt een afspraak gemaakt op de Huisartsenpost. In dat geval verzoeken wij u om op tijd te komen en maximaal één begeleider mee te nemen zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden. De huisarts die visites rijdt draagt beschermende kleding. Door al deze extra maatregelen te nemen en op te volgen, zorgen wij er samen met u voor dat uw bezoek veilig verloopt.

Geschreven door