APOPA dient motie in om sponsering van elektrische fietsen op Waterstof als innovatie te koppelen aan de Floriade tentoonstelling.

Alhoewel zij tegen de Floriade hebben gestemd voelen zij zich verplicht om alles in het werk te stellen om van de Floriade toch nog iets goeds te maken. Om die reden zouden zij graag zien dat er een geseponeerde fietsroute tussen de NS Stations en het Floriadeterrein gaat komen met gebruikmaking van de Waterstof fiets.

Deze fiets is elektrisch aangedreven zonder batterij. De waterstof wordt gelijk in een Electracel om gezet in elektra.

Motie vreemd aan de orde van de dag    
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.
ONDERWERP:
Per Waterstoffiets naar de Floriade
 
De raad,  
gehoord de beraadslaging,    
– overwegende dat innovatie een sleutelwoord moet zijn bij de komende Floriade
– overwegende dat het aantal bezoekers elke Floriade afneemt.
– overwegende dat men de Floriade wil richten naar het gemiddelde publiek.
– overwegende dat er gerekend moet worden met een publieksstroom tussen het NS stadion en het Floriade terrein
– van oordeel dat ontwikkelingen op het gebied van Waterstof aan de orde van de dag zijn.
– van mening dat de fiets op Waterstof een enorme stap voorwaarts kan zijn die velen zal raken.
– van mening dat het aantrekkelijk is om een rit aan te bieden op een Waterstoffiets tussen het NS station en het Floriade terrein
– van mening dat de lokale ondernemers graag zien dat mensen door het centrum rijden.  
 
Draagt het college op:   De importeur van Waterstoffietsen uit te nodigen om als sponsor op te treden van de Floriade in relatie met hun product.   en gaat over tot de orde van de dag.  
ONDERTEKENING EN NAAM
                J.G. de Leeuw

https://www.premiumbikes.nl/waterstoffiets/

Geschreven door