Extra rijksmiddelen voor Flevolandse culturele instellingen

Goed nieuws voor de Flevolands culturele sector op Prinsjesdag: twee Flevolandse instellingen komen in de culturele basisinfrastuctuur 2021-2024. Bovendien krijgen door verhoging van het budget voor het Fonds Podiumkunsten vier andere Flevolandse instellingen alsnog subsidie. En enkele groeiregio’s waaronder Flevoland, krijgen de komende jaren extra middelen van het rijk.

Waardering voor onze culturele sector

Minister Van Engelshoven van OCW maakte bekend dat zij het advies van de Raad voor Cultuur overneemt om zowel het Kunstmuseum Flevoland als Theatergezelschap BonteHond in de basisinfrastructuur (BIS) op te nemen. Het is voor het eerst dat Flevolandse instellingen toetreden tot de BIS.“Dit is een erkenning voor de culturele sector in onze provincie! Nadat we samen met gezelschappen en de gemeente Almere, rechtstreeks hebben gelobbyd in Den Haag, is het fijn om te zien dat de minister het heeft meegenomen in haar besluit. Daaruit spreekt waardering voor onze culturele sector. Uitgerekend in deze tijd hebben we de subsidies harder nodig dan ooit”, aldus gedeputeerde cultuur Michiel Rijsberman. 

Lobby werpt vruchten af voor podiumkunsten in Flevoland

Ook was er goed nieuws voor de podiumkunsten. De minister kondigde aan 15 miljoen euro toe te voegen aan het Fonds Podiumkunsten. Het fonds kwam eerder dit jaar 15.8 miljoen te kort om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Dit ging ten koste van 71 instellingen. De extra middelen zijn een belangrijke erkenning voor de essentiële rol van deze instellingen. Hiermee wordt gekozen voor diversiteit, kwaliteit, vernieuwing én spreiding in de podiumkunsten in Nederland. Voor Flevoland is dit goed nieuws voor de positief beoordeelde Flevolandse instellingen: Suburbia, Vis A Vis, Gouden Haas en Black Pencil.

Blij met de financiële toekenning

Hilde van Garderen, wethouder Kunst & Cultuur van de gemeente Almere: “Wij zijn enthousiast over dit resultaat! Cultuur is voor onze inwoners noodzakelijk en wenselijk. En ik ben dan ook blij dat er naast de al positieve beoordeling, er nu ook de zo nodige financiële toekenning is gekomen vanuit Den Haag voor onze Flevolandse instellingen.” Tot slot werd bekend dat er extra geld komt wordt voor de regio’s Flevoland, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg. Gedeputeerden van 9 provincies waarschuwden eerder in De Volkskrant voor ‘onaanvaardbare witte vlekken’ door gebrek aan spreiding van subsidie. Voor deze groeiregio’s met een relatief klein cultureel aanbod en voor Overijssel komt de komende vier jaar nu extra geld: 2 miljoen euro.

De provincie en gemeente zijn tevreden met dit nieuws en zien het als resultaat van de goede samenwerking tussen provincie, gemeente en culturele instellingen. Zij hebben gezamenlijk het onderwerp in Den Haag aan de orde gesteld. Daar is goed geluisterd en dat heeft geresulteerd in een goede afloop voor het culturele aanbod in Flevoland.

Kijk voor meer informatie op meerjarig fondspodiumkunsten.Meer actuele berichten

Geschreven door