In Almere extreme bodemdaling

In grote delen van Almere verzakt de bodem gemiddeld met zeker vijf millimeter per jaar. In de rest van de bebouwde kom is een daling van twee of drie millimeter waar te nemen.

Vijf millimeter is de meest extreme verzakking die per jaar wordt gemeten door onderzoekers van TU Delft.

De cijfers staan op de bodemdalingskaart die TU Delft met twee andere instellingen heeft gemaakt. Samen met Rijnmond, Oost-Groningen en sommige delen van Noord-Holland, behoort Almere tot de gebieden in ons land met de meeste en extreme verzakkingen.

Natuurgebieden en parken in en rond Almere blijven vrijwel gelijk qua peil.

Door de vele droge zomers is de grond op veel plaatsen in het land gedaald. Daardoor dreigt schade aan straten, bruggen en rioleringen. In het hele land moeten binnen dertig jaar naar schatting één miljoen woningen opnieuw gefundeerd worden.

Geschreven door