Lobby in Den Haag voor Almeerse cultuur

De gemeente gaat bij leden van de Tweede Kamer pleiten voor meer financiële steun aan culturele voorzieningen in Almere.

Er dreigt kaalslag in de regio als er niet meer geld beschikbaar komt, zegt het college in een notitie aan de gemeenteraad.

“Voor de groei van onze stad; voor het economisch klimaat en voor de sociale cohesie is een bloeiende cultuursector noodzakelijk”, zeggen burgemeester en wethouders.

De interesse in cultuur onder Almeerders is onverminderd hoog, blijkt uit een onderzoek van begin dit jaar.

De lobby in Den Haag voert de gemeente uit samen met de provincie en in overleg met theatergroepen Vis à Vis (foto) en Suburbia. Zij vielen bij recente subsidietoewijzing van het rijk buiten de boot. Beide instellingen hebben niet genoeg aan de overbrugging die eerder werd toegezegd om de schade van de coronacrisis op te vangen.

Geschreven door