Strengere maatregelen in Almere nodig tegen virus

Almere krijgt te maken met strengere maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen tegen het coronavirus.

Burgemeester Weerwind heeft in zijn rol bij de Veiligheidsregio Flevoland gezegd dat “het roer om moet”. Daarmee wil hij voorkomen dat ziekenhuizen in Flevoland overbelast raken.

Vrijdagmiddag werd duidelijk dat het risiconiveau ook in Flevoland omhoog is gegaan van waakzaam naar zorgelijk. Landelijk zijn maatregelen opgelegd, zoals beperking van openingstijden van de horeca.

Veiligheidsregio Flevoland heeft samen met de veiligheidsregio van Gooi- en Vechtstreek besloten om daarnaast plaatselijk de handhaving te intensiveren. Het beschermen van kwetsbare doelgroepen is daarbij het uitgangspunt. Hoe dit precies uitgewerkt wordt, zal uit nader overleg moeten blijken.

Weerwind roept bewoners op eigen verantwoordelijkheid te nemen en de coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Niet alleen thuis, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt, op het werk of in de sportkantine.

Geschreven door