Nieuwe stap voor sociale wijkteams Almere

Wethouder Roelie Bosch leest tijdens Nationale Voorleesdagen voor aan groep 3

Wethouder Roelie Bosch heeft een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de organisaties die samenwerken in de Almeerse wijkteams. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst op woensdag 10 februari.

Het is belangrijk dat de sociale wijkteams ook de komende jaren goed kunnen blijven inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarom is het nodig om nu – na vijf jaar – een aantal verbeteringen door te voeren. De gemeente Almere heeft daarom in overleg met de partners besloten om de opzet en aansturing van de wijkteams effectiever te organiseren. Zo worden dit jaar een aantal wijkteams samengevoegd en is de voormalig directeur van de VMCA, Jolien Hoek, inmiddels aangesteld als algemeen manager.

Inzet voor de buurt

De sociale wijkteams in Almere bestaan sinds 2015 en zijn een laagdrempelige vraagbaak voor alle inwoners van de stad. Niet alleen voor mensen met een hulpvraag, maar ook voor iedereen die zich in wil zetten voor zijn of haar buurt. De wijkteams brengen mensen met elkaar in verbinding en dragen eraan bij dat iedereen kan meedoen, ongeacht eventuele beperkingen. Ruim vijf jaar geleden zocht de gemeente Almere samenwerking met onder andere De Schoor, VMCA en MEE IJsseloevers om samen met hen de wijkteams te ontwikkelen. Deze organisaties zijn tot op de dag van vandaag de samenwerkende partners die in opdracht van de gemeente Almere de wijkteams vormen.

Samen doen

De wijkteams zijn de afgelopen jaren succesvol geweest. Hun bekendheid is groot en veel inwoners weten de wijkteams te vinden. De teams doen niet alles zelf. Zij werken nauw samen met een brede kring van maatschappelijke organisaties, de jeugdgezondheidszorg (JGZ Almere), de huisartsen en de wijkverpleging. De ontwikkeling van de wijkteams gaat dit jaar in stappen plaatsvinden. Inwoners krijgen tijdig informatie als er iets voor hen wijzigt.

Geschreven door