Meerderheid jongeren gebruikt telefoon op de fiets om zich veiliger te voelen

Ruim zeven op de tien jongeren voelen zich wel eens onveilig tijdens het fietsen in het donker, voornamelijk vanwege straatintimidatie.

Een grote groep jongeren gebruikt dan ook hun telefoon op dat moment om zich veiliger te voelen, ook al mag dit niet, blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert.

Als de avond valt en de zon ondergaat, verandert het gevoel van veiligheid voor veel jongeren in Nederland. Vooral jonge meiden ervaren vaak intimidatie op straat, zoals naroepen, nafluiten, sissen of zelfs achternalopen of betasten. Het intimeren op straat gebeurt met name als jongeren onderweg zijn op de fiets. Hierdoor kunnen zij zich onveilig voelen op straat. TeamAlert onderzocht het gevoel van veiligheid tijdens het fietsen in het donker onder een grote groep jongeren.

Uit de enquête, die is ingevuld door 1023 jongeren, komt naar voren dat 72% van de ondervraagden zich in meer of mindere mate onveilig voelt in het donker op de fiets. Opvallend is dat er een groot verschil is tussen jonge meiden en jongens: 77% van de meiden voelt zich wel eens onveilig op de fiets in het donker, tegenover 17% van de jongens. Dit verschil is onder andere te verklaren door het verschil in het ervaren van straatintimidatie. Driekwart van de ondervraagde meiden ervaren wel eens straatintimidatie, terwijl slechts een kwart van de ondervraagde jongens dat ervaren.

Wat te doen voor veiligheid op fiets?

Jongeren nemen vaak maatregelen tijdens het fietsen in het donker om zichzelf een veiliger gevoel te geven. Uit de enquête blijkt dat 81% van de ondervraagde jongeren sneller gaat fietsen, zodra zij zich onveilig voelen. Daarnaast stuurt 78% een appje naar vrienden bij thuiskomst na het fietsen en 72% stuurt een berichtje voor het vertrek.

Andere maatregelen die jongeren wel eens gebruiken is het vasthouden van hun telefoon of onderweg (nep)bellen met de telefoon aan het oor. Hoewel het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen verboden is, doen veel jongeren dit toch: 62% van de ondervraagden gebruikt zijn/haar smartphone om een veiliger gevoel te creëren. Een groot deel van de jongeren fietst in het donker dan ook liever mét telefoon, om zich zo persoonlijk veiliger te voelen op straat. Zij stellen hun persoonlijke veiligheid boven de verkeersveiligheid. Daarom vindt bijna de helft van de ondervraagden dat de politie geen boetes moet geven voor telefoongebruik op de fiets, als ze zich daardoor veiliger voelen.

Geschreven door