Welvaart in coronatijd 1e halfjaar 2020”.

Hoe gaat het met Nederland in coronatijd?  Een half jaar na de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown worstelt Nederland net als veel buurlanden met een crisis van een ongekende omvang. Hoewel de sterfte als gevolg van de virusuitbraak sterk is afgenomen, wordt versoepeling van maatregelen  om menselijk contact te beperken vaak gevolgd door een stijging van de dagelijkse besmettingen.

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de uitbraak van het virus en de daarop genomen maatregelen een grote impact hebben op de economie en de samenleving.  Niet eerder mat het CBS een zo sterke krimp van de economie als in het tweede kwartaal.  En dat terwijl we tot half maart nog een lange periode van hoogconjunctuur beleefden. Wat voor impact heeft de crisis op de samenleving, en op onszelf?

Aan het CBS is vanuit het coronaoverleg van de Sociaal Economische Raad gevraagd om met data daar meer inzicht in te bieden.

Geschreven door