Windesheim wil meer hogescholen in centrum

Hogeschool Windesheim zou het toejuichen als nog een tweede instelling voor hoger onderwijs of een universiteit zich in het centrum zou vestigen.

Dat zei directeur Kees Stolwijk donderdagavond tijdens de Politieke Markt. Hij kwam de plannen voor nieuwbouw toelichten. Windesheim denkt er baat bij te hebben als het centrum door de komst van meer instellingen, de levendigheid groeit. “Het zou een opstap kunnen zijn naar een veel grotere ontwikkeling waaraan straks ook academische instellingen zich willen verbinden. Dat zou het aanbod verbreden.”

Om die reden geeft de gemeente ook voorkeur aan de omstreden locatie van de Voetnoot (foto) voor nieuwbouw. Die plek sluit beter aan bij voorzieningen die studenten ook bezoeken, zoals de mediatheek in de bibliotheek.

Uitbreiding van de hogeschool in het huidige gebouw is ongewenst omdat dat daarop onvoldoende berekend is, zei de directeur.

De Voetnoot zou moeten wijken omdat Windesheim qua status moet concurreren met universiteitssteden als Utrecht en Amsterdam. Gebleken is dat studenten wegblijven als ze op een b-locatie les krijgen. Die ongewenste situatie bestaat nu al omdat studenten lessen volgen in Het Baken.

Geschreven door