Zorgmedewerkers en leraren testen op corona

Zorgmedewerkers voorrang bij coronatesten

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder (dit is een werkgever of opdrachtgever in de zorg) of budgethouder in het kader van bovenstaande wetten.

Zorgverleners die onbetaalde of informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

Testafspraak maken zorgmedewerker

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Houd uw BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat u in de zorg werkt:

 • zorgmedewerkers die werken voor een werkgever: Houd de naam van uw werkgever bij de hand;
 • zzp’er in de zorg of vrijgevestigde zorgprofessional: Houd uw kvk-nummer bij de hand; of de AGB-code.

De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar u zich kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

De testlocatie en de gang van zaken zorgmedewerker

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.
 • Waar mogelijk wordt u dezelfde dag in de ochtend getest en ontvangt u in de avond de testuitslag.
 • U blijft thuis tot u de testuitslag krijgt en verlaat alleen uw huis voor de testafspraak.
 • Bij de testlocatie moet u uw identiteitsbewijs laten zien en het bewijsstuk waarmee u aantoont dat u in de zorg werkt:
  • een loonstrookje als u in dienst bent bij een zorginstelling;
  • een afschrift van de check op wkkgzzelftest.nl; een zorgovereenkomst of een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als u zelfstandige bent of als vrijgevestigde zorgprofessional werkt.
  • U mag deze bewijsstukken op papier tonen of via uw telefoon.

Uitslag coronatest

U kunt de testuitslag raadplegen via Coronatest.nl. 

 • Bij een negatieve testuitslag kunt u direct weer op locatie aan het werk.
 • Bij een positieve testuitslag moet u thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met u op en start dan direct het bron- en contactonderzoek.
 • Als u geen DigiD heeft krijgt u de uitslag telefonisch. Dit gebeurt meestal de volgende dag.

Let op: De prioriteitsregeling werkt alleen als iedereen er goed mee omgaat. Maak dus geen gebruik van de prioriteitsregeling als u niet aan bovenstaande criteria voldoet.

Onderwijspersoneel (leraren) voorrang bij coronatesten

Leraren krijgen ook prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om onderwijspersoneel in het:

 • basisonderwijs;
 • speciaal (basis)onderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs;
 • voortgezet onderwijs.

Leraren krijgen alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen.

Testafspraak maken en gang van zaken onderwijspersoneel

De sectorraden publiceren de procedure. Besturen die geen lid zijn van de raden, kunnen contact opnemen met de raden.

Onderwijspersoneel met klachten meldt zich bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt de medewerker een voorrangsverklaring en het telefoonnummer voor de voorrangsprocedure. De medewerker wordt in de ochtend getest, en de uitslag van de test volgt in principe dezelfde dag. In sommige regio’s kan het iets langer duren, afhankelijk van de capaciteit in de laboratoria.

Door deze voorrangsprocedure zitten leerlingen korter thuis als er teveel leraren ziek zijn op een school. Dit betekent tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voor schoolleiders. Om de voorrangsprocedure te laten werken, mogen alleen medewerkers met voorrang getest worden die ook echt nodig zijn voor de continuïteit van het primaire proces.

Geen voorrang voor medewerkers kinderopvang en andere vitale beroepen

Andere vitale beroepen krijgen geen voorrang bij de coronatesten. Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel krijgen voorrang met het oog op de maatschappelijke gevolgen die uitval van zorg en onderwijs geeft. Bovendien is deze voorrang tijdelijk, totdat de testcapaciteit weer op orde is.

Er is onderscheid tussen kinderopvang en onderwijs omdat kinderopvang niet verplicht is. En in het onderwijs geldt de leerplicht. Bovendien zijn de klassen in het onderwijs groter dan in de opvang.

Geschreven door