Amper enthousiasme voor tijdelijke woningbouw

Woningcorporaties en commerciële bouwers willen graag tijdelijke woningen bouwen in Almere. Animo bij de gemeenteraad is er nauwelijks.

Ook het aantal geschikte plekken voor woningen die tien jaar blijven staan is schaars. De gemeente heeft na onderzoek alleen de locatie Annapark (Stedenwijk Zuid) gunstig beoordeeld.

Wethouder Lindbergh (VVD) is evenmin groot voorstander van tijdelijke woningen om de hoge nood onder woningzoekenden aan te pakken. Hij en een deel van de gemeenteraad zijn voorstanders van permanente bouw.

Veel van de elf genoemde locaties zijn volgens Lindbergh ongeschikt voor tijdelijke woningen. Eén van zijn argumenten is dat vanwege de grote druk waaronder op het stadhuis wordt gewerkt, tijd en energie beter besteed kunnen worden aan blijvende huizen.

Ook vreest hij dat de woningnood zich na tien jaar opnieuw hevig zal voordoen, als de sloop moet worden ingezet. Die periode wordt voor deze categorie huizen wettelijk voorgeschreven.

Geschreven door