Kwaliteit jeugdhulp onderzocht

De Rekenkamer die het werk van de gemeente onderzoekt, gaat de kwaliteit van de jeugdhulp onder de loep nemen.

Dat is één van de vier onderwerpen die voorrang krijgen van de Rekenkamer. Gekeken wordt vooral naar de kwaliteit van de hulp. Daarbij wordt de vraag gesteld of de hulp wel terecht komt waar die nodig is.

Ook komt er onderzoek naar de sturing op ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Bij grote projecten die de toekomst van de stad beïnvloeden zijn veel partijen betrokken. Niet alle betrokkenen hebben het idee dat zij voldoende invloed hebben. Het samenspel tussen alle partijen wordt bekeken.

Verder wordt de dienstverlening van de gemeente onderzocht en wordt bekeken of raadsleden wel voldoende inzicht hebben in de financiën van de gemeente.

De Rekenkamer van Almere onderzoekt doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De studies strekken zich uit over een periode van twee jaar.

Geschreven door