SP stelt vragen over bomenkap Bouwmeesterbuurt

Naar aanleiding van een stroom boze bewonersberichten heeft de SP het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap in de Bouwmeesterbuurt. Volgens de SP gaat het om Elzen die met hun leeftijd van 30 jaar nog maar net volwassen zijn.

Het betreft niet de gewone Els, maar de Alnus spaethii ‘Spaeth’. Deze boom is geheel vrij van ziekten en plagen, goed bestand tegen wind, bestrating, droge en natte grond, strooizout en luchtverontreiniging. Ook vormt hij geen dood hout, pluisjes of opslag aan de voet en vergt hij na de begeleidingssnoei in de jeugdfase nauwelijks onderhoud. Hij staat verder bekend om de eigenschappen dat hij behalve CO2 ook stikstof uit de lucht bindt, fijnstof afvangt en een goede waterhuishouding bevordert. Tenslotte draagt hij bij aan het tegengaan van de gevolgen van de klimaatopwarming en de achteruitgang van de biodiversiteit. Om zijn nestgelegenheid en zaden is de boom geliefd bij allerlei vogels, waaronder het Puttertje. Niet voor niets staat hij op de vierde plaats van de populairste straatbomen van Nederland en werd hij in 2008 zelfs uitgeroepen tot de Boom van het Jaar.

Volgens de SP moeten tegenover de voordelen wel heel grote nadelen staan om toch tot kap over te gaan. Uit ons buurtonderzoek blijkt dat dezelfde bomen in de naastliggende P.Ellingstraat wel mogen blijven staan, omdat de bewoners ze willen behouden. Maar in de J.Duikerstraat blijken de bewoners verdeeld. De kapvoorstanders klagen over overlast van schaduw, afvallende blaadjes, zaadjes en vogelpoep.

Volgens de SP betreffen dergelijke klachten echter het natuurlijke gedrag van bomen, die juist hun waarde bepaalt en voldoet de kap beslist niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Bomenkader. De Alnus spaethii ‘Spaeth’ is in de jaren ’80 vanwege zijn extreem gunstige eigenschappen in Almere op grote schaal als straat- en parkboom aangeplant. De kap in de Bouwmeesterbuurt zou voor heel Almere een uiterst ongewenst precedent scheppen. Het College wordt daarom gevraagd de kap te heroverwegen.

De schriftelijke vragen:

https://almere.notubiz.nl/document/9295556/1/98%20SP%20Bomenkap%20J_%20Duikerstraat

Geschreven door