Twee IC-patiënten overgeplaatst naar ziekenhuis in Duitsland

Twee IC-patiënten met COVID-19 zijn vrijdagmiddag per helikopter van het Flevoziekenhuis naar een ziekenhuis in Münster, Duitsland gebracht.

De helikopter landde op de parkeerplaats naast het ziekenhuis. Het is de eerste keer tijdens deze tweede coronagolf dat IC -patiënten naar het buitenland worden overgeplaatst. 

Het verplaatsen van IC-patiënten is nodig, omdat het aantal COVID-19-patiënten in de kliniek en op de IC  toeneemt. In combinatie met de acute zorg die volledig doorgaat en de reguliere zorg die grotendeels doorgaat, is daarmee de maximale capaciteit op dit moment bereikt. In het Flevoziekenhuis zijn in deze fase 5 IC-bedden beschikbaar voor mensen met COVID-19. Er lagen op het moment van verplaatsing al 6 patiënten. Een verdere toename is uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid van zorg niet verantwoord.

Toen bleek dat er ook in de ziekenhuizen in de regio en in de rest van het land geen capaciteit was, is in overleg met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding  (LCPS) en de familie van de patiënten besloten tot het overbrengen van de patiënten naar Duitsland. 

Veiligheid en kwaliteit van zorg 
Er zijn in totaal 16 IC-bedden beschikbaar in het Flevoziekenhuis. De overige 10 bedden worden nu ingezet voor de reguliere zorg. Zo kunnen we de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarborgen. Tijdens de eerste coronagolf zijn ook patiënten naar Duitsland gebracht. Het Flevoziekenhuis heeft in die periode juist patiënten van andere ziekenhuizen kunnen overnemen.  

Ingrijpend voor familie 
Het overplaatsen van patiënten naar een ziekenhuis in het buitenland is ingrijpend voor de familie.  Een overplaatsing gebeurt altijd in goed overleg tussen de arts en de familie.

Geschreven door