Open brief aan Mark Rutte | Column Gerrit Spilt

Geachte meneer Rutte,

Ik zag zojuist uw brief, een nette brief maar dat is u wel toevertrouwd.

Ik zou echter voor een iets andere titel gekozen hebben. Mijn keuze zou: “Samen naar de eindstreep, maar vervolgens anders verder” geweest zijn. Want dat het anders moet dat is u, gelet op de veranderingen in de gemaakte beleidskeuzes, ook wel duidelijk.

U heeft nu 10 jaar aan het roer gestaan en eerlijk is eerlijk u heeft de ingezette koers strak aangehouden. Wat kleine correcties maar dat was het dan wel.

Tot corona roet in het eten gooide waarmee het ook voor u duidelijk werd dat het roer toch echt om moet. De vraag is echter of de correctie die u voorstelt voldoende is, of die 5,6 graden naar links echt gaat helpen.

U geeft drie punten aan die voor u belangrijk zijn. Laat ik mij in mijn reactie daar dan ook toe beperken.

  1. Zorgen dat mensen werk hebben en dat onze economie weer gaat groeien.
    Het is inderdaad belangrijk om werk te hebben maar dan wel tegen een passende vergoeding en op basis van een fatsoenlijk contract. Maar of het echt noodzakelijk is dat de economie weer moet gaan groeien dat betwijfel ik; meer groei leidt immers tot meer consumptie en we moeten zuinig zijn op onze aarde.
  2. De zorg versterken, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis.
    Zeker de zorg moet versterkt worden, mensen in de zorg moeten echter ook de waardering (ook in geld) krijgen die ze verdienen (en uw partij is daar tot nu toe altijd tegen geweest). Maar versterking om voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis is een beetje het paard achter de wagen spannen. Maatregelen om een volgende gezondheidscrisis te voorkomen lijken mij nuttiger.
  3. Een sterke overheid, met een menselijk gezicht en de kracht om te beschermen.
    Een sterke overheid is niet voldoende, een menselijk gezicht evenmin. Erkenning dat de overheid er voor de burger is en niet andersom is wat ik van u had verwacht. Een overheid die zorgt voor een eerlijke verdeling, die de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen en een overheid die uitgaat van vertrouwen (in plaats van wantrouwen).

En daarom meneer Rutte denk ik dat het goed is dat u op de eindstreep het stokje aan iemand anders doorgeeft. Iemand aan wie niet het beleid van de afgelopen 10 jaar (het was toch vooral uw beleid) kleeft, iemand met een frisse blik. Iemand die inziet dat een kleine koersverandering niet voldoende is maar die bereid is om voor wat radicalere oplossingen te kiezen.

Kijkend naar de kandidaten die u omringen, ik ken ze moet ik bekennen niet allemaal, zie ik echter niet veel personen die een dergelijke koersverandering in gang kunnen zetten. Het lijkt er op dat uw partij er vooral voor gekozen heeft om de rechterflank te versterken.
Dus ben ik bang, want het ziet er toch naar uit dat uw partij weer de grootste wordt, dat de koers niet veel zal veranderen.

Echte verandering zal dus zonder de VVD moeten en daarom stem ik, in de hoop dat velen mij daarin zullen volgen, PvdA. Een grote PvdA kan namelijk wel voor een echte koersverandering zorgen.

Ik wens u verder nog een goede carrière, u heeft het verdiend, maar niet als leider van dit land.

Met vriendelijke groet en dank voor uw inzet,

Gerrit Spilt

Geschreven door