Rijk en regio: OV-IJmeerlijn tussen Amsterdam en Almere is kansrijk

Een nieuwe OV-verbinding over het IJmeer tussen Almere en Amsterdam is kansrijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat afgelopen maanden is uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de mogelijkheden om in Amsterdam en Almere vele tienduizenden nieuwe huizen te bouwen. Dat moet dan gebeuren aan de randen van de twee steden, tegen het IJmeer aan.

Onderzocht is ook wat grootschalige woningbouw betekent voor de bereikbaarheid van het gebied. Gebeurt er niks, dan nemen de files op de A6 toe en wordt er in 2030 een tekort van tien procent aan zitplaatsen in de trein voorspeld.

Over het water
Vervolgens hebben de onderzoekers een aantal mogelijke oplossingen geanalyseerd. Bijvoorbeeld het vergroten van de capaciteit op het bestaande spoor, of een lightrail om het IJmeer heen. De door Almere zo gewenste verbinding over het het IJmeer komt echter als beste uit de bus.

Gekeken is naar een OV-verbinding met daarnaast een fietspad. Voor auto’s is bij dit type IJmeerlijn dus geen plek. “De perspectieven met een lightrail-IJmeerlijn dragen het meeste bij aan een optimale en duurzame ontsluiting”, zo valt in het onderzoeksrapport te lezen.

‘Kosten zijn niet onoverkomelijk’
Bij een groot infrastructureel project zoals een IJmeerverbinding lopen de kosten al snel in de miljarden. De vraag is dan ook of dit het waard is. De onderzoekers tonen zich daar positief over.

Uit een ‘Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse’ blijkt dat er scenario’s zijn waarbij een IJmeerlijn rendabel wordt. Bijvoorbeeld als Almere 75.000 nieuwe huizen bouwt.

Nog een lange weg te gaan
De conclusies uit de analyse zijn een opsteker voor de voorstanders van een IJmeerverbinding. Toch is er nog een lange weg te gaan voordat duidelijk wordt of de lijn er ook daadwerkelijk komt.

Het Rijk en de regio hebben al wel afgesproken om het onderzoek naar de mogelijkheden voort te zetten. Komend jaar wordt gebruikt om zaken verder uit te werken en financiële middelen te vinden.

Geschreven door