Voedselbanken krijgen financiële steun van provincie

De provincie Flevoland stelt eenmalig 75.000 euro beschikbaar om voedselbanken financieel te ondersteunen. De motie van de fracties van de SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren is woensdagavond door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen. De indieners zien het bedrag als een signaal naar de medewerkers bij de voedselbanken die ‘onuitputbaar werk verrichten’.

Voedselbanken kunnen via de gemeente waar ze actief zijn kenbaar maken dat ze gebruik willen maken van de ondersteuning. Per voedselbank wordt dan gekeken waar financiële hulp geboden kan worden. Het is nog niet duidelijk wat het maximale bedrag is dat een voedselbank kan krijgen. Volgens Statenlid Hicham Ismaili Alaoui van GroenLinks is het lastig om daar nu al een concrete invulling aan te geven.

De coronacrisis zorgt er ook voor dat de voedselhulporganisaties het zwaarder hebben. Doordat mensen vanwege de coronacrisis hun baan verliezen, doen meer inwoners een beroep op de voedselbank. Aan de andere kant worden er steeds minder producten naar de voedselbank gebracht. Volgens de Statenfracties zetten de supermarkten zich bijvoorbeeld in om minder producten te verspillen. Producten die normaal gesproken naar de voedselbank zouden gaan, worden nu met korting verkocht. Daardoor blijft er minder over voor mensen die gebruik maken van de voedselbank.

Steuntje in de rug
In Almere kregen voedselbanken eind vorige maand al een steuntje in de rug van de gemeente. Zij krijgen eenmalig 3000 euro. Het geld is bedoeld om tekorten op te vangen in de voedselvoorraad. “Dat heeft ons geïnspireerd om een vergelijkbaar gebaar te maken”, zegt Alaoui. Zo vermeld omroep Flevoland

Geschreven door