Windesheim op plek Voetnoot kansrijk

Er tekent zich in de gemeenteraad een meerderheid af voor sloop van gebouw De Voetnoot. In dat geval kan hogeschool Windesheim daar nieuwbouw realiseren.

Hoewel de discussie donderdagavond opnieuw niet afgerond kon worden, blijkt dat grote partijen Windesheim ter wille willen zijn. De school ziet de plek van De Voetnoot als ideale vestigingsplaats.

Het college gaf onlangs nieuwe afwegingen van alle opties voor nieuwbouw in het centrum. Opnieuw kwam daarbij De Voetnoot als beste uit de bus.

De gemeenteraad is echter nog niet helemaal overtuigd van de keus. Enkele kleine fracties maakten al duidelijk tegen te stemmen. Coalitiepartijen D66, CDA  en VVD verklaarden zich voorstanders.

Leefbaar Almere gaat de wethouder met een motie vragen niet alleen de plek van De Voetnoot nader te onderzoeken, maar ook een tweede kansrijke locatie.

Veel fracties hameren op concrete afspraken over de bouw van zeker 1500 studentenwoningen aan de Landdrostdreef.

Geschreven door