1,25 miljoen voor Oostvaardersplassen Almere

In het Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van zijn, werkt de gemeente Almere aan een nieuw entreegebied. Deze toegangspoort, Almeersepoort, is het startpunt voor activiteiten in de Oostvaardersplassen. De gemeente heeft de ambitie om het aantal bezoekers in de komende tien jaar te verdubbelen in het gebied. Vanuit het Rijk is 1,25 miljoen beschikbaar gesteld om de verbeteringen uit te voeren.

Uniek gebied

De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in Nederland en Europa: Het Nationaal Park Nieuw Land. Het park bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer.  Samen vormen deze gebieden het jongste nationaal park van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 29.000 hectare natuur. Het park ligt letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nationaal Park Nieuw Land dankt zijn ontstaan aan het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van Flevoland. De ontwikkeling van Oostvaardersplassen Almere en het Lepelaarplassengebied vormen samen het project ‘Almeersepoort’, dat het Almeerse deel van Nieuw Land omvat.

Oostvaardersplassen Almere

Vooral het Oostvaardersplassengebied trekt grote belangstelling van zowel de binnenlandse- als buitenlandse bezoekers voor het beleven van deze nieuwe natuur. Het gebied is een waar vogelparadijs met als icoon de zeearend en je komt kuddes edelherten, heckrunderen en konikpaarden tegen.  Door de gunstige ligging aan de rand van Almere is het gebied goed bereikbaar. Vanaf Oostvaardersplassen Almere wordt een prachtig uitzicht over de uitgestrekte vlaktes en plassen gerealiseerd. Het gebied moet uitnodigen om met familie of vrienden de natuur te ontdekken. Door de uitgestrektheid en diversiteit van het gebied kan iedereen het op zijn of haar manier beleven. 

Extra voorzieningen 

Bij de entree worden onder meer het huidige Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders uitgebreid. Van daar uit worden activiteiten en excursies georganiseerd. . Tegelijkertijd krijgt het gebied nieuwe recreatiemogelijkheden en wordt het landschap afwisselender gemaakt. Het huidige bos krijgt een meer gevarieerd karakter met planten bomen en struiken en worden er nieuwe paden en uitzichtpunten. Het Oostvaardersplassengebied wordt maximaal beleefbaar gemaakt, maar de kwetsbare natuur niet verstoord. Ook wordt de bereikbaarheid van het gebied verbeterd. Zo is kort geleden een rotonde in de Buitenring gerealiseerd. Hierdoor is De Oostvaarders nu veiliger bereikbaar. 

Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Hoewel deze natuurgebieden al bestaan, blijft het nationaal park ontwikkelen en verrassen. De acht partners van Nationaal Park Nieuw Land – gemeente Almere, gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo-landschap – zijn verheugd met het grote subsidiebedrag van het ministerie van LNV, omdat ze hiermee een belangrijke stap verder kunnen zetten in de ontwikkeling van het jongste nationaal park in Nederland. 

Geschreven door