Almere intrigeert mij door het ‘samen’’

In gesprek met: Venhar Sariaslan, verbinder inspiratieregio Almere voor de aanpak Met Andere Ogen

‘Ik ben Venhar Sariaslan en ik ben verbinder voor Met Andere Ogen. Daarnaast ben ik ook beleidsadviseur voor de PO-Raad. Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen om de ontwikkelkansen van elk kind te verbeteren door een betere en brede samenwerking tussen o.a. onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg, ouders en overheid. De lokale praktijk is daarbij het vertrekpunt: via 11 inspiratieregio’s proberen we het landelijke met het regionale (en andersom) te verbinden. In 2019 werd bekend dat Almere één van de 11 inspiratieregio’s is geselecteerd voor de aanpak Met Andere Ogen. Ik ben aangesteld om de verbinding tussen de landelijke organisaties en de inspiratieregio’s te leggen. Om het geluid van de inspiratieregio’s te bundelen is onder leiding van kwartiermaker René Peeters een bestuurlijk netwerk gevormd. Dit netwerk bestaat uit een diverse groep van bestuurders uit het onderwijs, gemeente en jeugdhulp, afkomstig van de 11 regio’s. Wethouder Roelie Bosch zit daar namens Almere in. Het bestuurlijk netwerk is bijvoorbeeld actief als het om nieuwe Verbeteragenda Passend Onderwijs gaat.’

‘Almere intrigeert mij door het ‘samen’’

‘Als adviseur van een landelijke organisatie zie ik de landelijke ontwikkeling. Het is mooi om dat perspectief in Almere in te kunnen brengen.
 Vaak weet je als regio van jezelf niet hoe ver je bent omdat je met je eigen vraagstukken bezig bent. Sinds de invoering van de decentralisaties zie je toch dat er verschillen zijn ontstaan. De één blinkt uit in het één, de andere in iets anders. Almere intrigeert mij door het ‘samen’. Ik zie een mooie samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente en betrokken jeugdhulppartijen. En Almere heeft een hele duidelijke regio-indeling, dat maakt de afstemming gemakkelijker. Ik zie voor Almere eigenlijk twee zaken, enerzijds een invloedrijke regio die de ministeries en landelijke organisaties laat zien hoe je van A naar B kan komen en anderzijds zie ik Almere nog slimmere verbindingen slaan om alle kinderen, op weg naar inclusief onderwijs, het beste onderwijs en de beste zorg te geven.’

Wat is jouw visie voor Almere?

‘Als stip op de horizon zou ik inclusief onderwijs willen zetten. Hoe gaat Almere om met de positie van het speciaal onderwijs? Hoe zorg je dat je over alle belangen heen de beste keuzes voor de jeugd van Almere maakt. Welke keuzes maakt Almere om inclusief onderwijs op zoveel mogelijk scholen vorm te geven? Wat vraagt het van de jeugdhulpinstellingen om scholen bij inclusief onderwijs te helpen? Op welke wijze gaat de gemeente hierin het proces faciliteren? Dit zijn geen eenvoudige vragen, ook de landelijke beleidsmakers hebben (nog) geen antwoorden. Sterke regio’s zoals Almere gaan hierin het voortouw nemen! Daar ben ik van overtuigd.’

Geschreven door