Lang Leve Thuis neemt ABC Zorgcomfort over

Woonzorglocatie Lang Leve Thuis heeft ABC Zorgcomfort overgenomen. De instelling heeft een huis in Almere en bouwt een nieuwe in Buiten.


De organisaties worden begin 2021 volledig samengevoegd onder één naam. Door de schaalgrootte is de nieuwe organisatie in staat om de volgende professionaliseringsslag te slaan.

De nieuwe organisatie bestaat vanaf 1 januari 2021 uit acht woonzorglocaties, waaronder die in Almere, twee locaties voor dagbesteding, twee locaties in ontwikkeling (Doetinchem en Almere Buiten) en 270 medewerkers. Voor zowel de organisatie als voor de medewerkers en de bewoners levert de overname veel voordelen op. Zo is de slagkracht groter en kunnen er eigen disciplines aangenomen worden zoals een Specialist Ouderengeneeskunde en een team van kwaliteitsmedewerkers.


Lang Leve Thuis is sinds de oprichting in 2017 hard gegroeid, zowel in het aantal locaties en de medewerkers als in de kwaliteit van zorg. Om de organisatie naar een hoger niveau te brengen, was een overname met een gelijkwaardige partij wenselijk. Na het voeren van diverse gesprekken bleek zorgorganisatie ABC Zorgcomfort een mooie aanvulling te zijn op Lang Leve Thuis. Bij beide organisaties was er veel bereidheid om de volgende stap te zetten in de professionalisering en de krachten te bundelen.

Bij het samenvoegen van twee bedrijven komt onvermijdelijk de vraag; met welke naam gaat de organisatie verder? Beide namen bleken niet goed te passen bij de toekomststrategie en de gewenste identiteit. Daarom is besloten om per 1 januari met een sterke nieuwe naam verder te gaan. Deze gaat met de feestdagen gecommuniceerd worden naar de belanghebbenden.

Mededirecteur Lang Leve Thuis René Jansen: “Vol enthousiasme en spanning kijken we uit naar dit nieuwe avontuur. Voor de dienstverlening die de locaties aan de bewoners bieden, gaan de veranderingen niet de dagelijkse gang van zorg beïnvloeden. Doordat de organisatie echter wel groter is, wordt kennis en ervaring gebundeld en specialistischer maatwerk voor de bewoner gerealiseerd.”

Geschreven door