Lokaal Sportakkoord Almere stelt in 2020 750 euro beschikbaar voor iedere sportaanbieder in Almere

Nu de sportaanbieders in Almere in steeds zwaarder weer komen, heeft de kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere besloten om de aanvraagmogelijkheid voor een ‘corona doorstart’-budget mogelijk te maken. Op deze wijze hopen we dat verenigingen of organisaties een stapje kunnen zetten om vitaler en gezonder te zijn in deze lastige tijd. Dit budget kan ook ingezet worden om gemaakte kosten voor bijvoorbeeld handgels, lint en krijt op te vangen.

Vereniging of organisaties kunnen een aanvraag voor dit budget doen via almere.nl/lokaalsportakkoord. Klik op de knop ‘aanvragen budget’. De enige voorwaarde is dat een bestuurslid of officiële vertegenwoordiger van de sportorganisatie deze aanvraag uiterlijk 15 december 2020 digitaal indient. Het spreekt voor zich dat deze regeling geldt zolang het budget nog beschikbaar is.

Lokaal sportakkoord Almere

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Sport verenigt namelijk mensen, kan bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de nationale doelen is het opstellen van een sportakkoord per gemeente, met lokale, betrokken partijen. Denk aan sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen.

In Almere hebben we in samenwerking met o.a. deze partners daarom een Lokaal Sportakkoord gemaakt. De kerngroep – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij: Almere ontvangt vanuit het Nationale Sportakkoord 120.000 euro – zowel in 2020 als 2021 – om partners in de stad te helpen.

Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/lokaalsportakkoord.

Geschreven door