Meer tevredenheid over service zorgtaxi

Klanten van de gehandicaptenvervoerder Salders hebben minder klachten over de dienstverlening.

Een onderzoek onder gebruikers van de servicetaxi geeft een duidelijke verbetering te zien. In 2018 was 6,9 procent van de klanten tevreden, vorig jaar 6,6 procent. Maar dit jaar was de score 7,3 procent.

In de gemeenteraad werden eerder vragen gesteld over de vele klachten. Die betroffen vooral de vele vertragingen. Een onafhankelijk klachtenbureau nam een daling waar van klachten van 104 in het vorige jaar tot dertig in 2020. Overigens is het aantal ritten dat Salders leverde, door corona eerst flink afgenomen en later enigszins gegroeid.

In de maand oktober waren er voor het eerst geen gegronde klachten.

Geschreven door