Niet urgente ingrepen worden uitgesteld, spoedzorg en spreekuren gaan door

In navolging van het landelijke besluit van 22 december worden in het Flevoziekenhuis de zogenaamde niet urgente, planbare ingrepen en behandelingen uitgesteld. Het gaat daarbij om zorg die niet per se binnen zes weken noodzakelijk is. Of het verantwoord is een behandeling uit te stellen is altijd ter beoordeling van de behandelend arts.

Acute zorg gaat altijd door

Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. 

Spreekuren, dagbehandeling gaan door            

Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door.

Bij uitstel bellen wij u

Als uw operatie wordt uitgesteld dan nemen wij telefonisch contact met u op. Soms bellen wij met een anoniem nummer. Als u niets hoort, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat. Als uw operatie wordt uitgesteld proberen wij samen met u een nieuw tijdstip te plannen.

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen, wij nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Garantie noodzakelijke ziekenhuiszorg   

Het Flevoziekenhuis volgt het besluit van minister Van Ark voor Medische Zorg om met ingang van 22 december de niet urgente zorg op te schorten. Dit gebeurt om de komende weken de noodzakelijke ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen.

Druk op de zorg loopt op

Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. De ziekenhuizen hebben onder andere door besmettingen onder personeel te maken met een hoog ziekteverzuim. Rond januari wordt een verdere toename verwacht van coronapatiënten.

Geschreven door