Flevoziekenhuis kan meer ingrepen uitvoeren

In het Flevoziekenhuis worden de komende tijd steeds meer afgesproken medische ingrepen uitgevoerd. De reguliere zorg wordt verder uitgebreid.

Het ziekenhuis gaat zoveel mogelijke patiënten helpen, als de capaciteit dat toelaat. Op dit moment is zo’n tachtig procent van de capaciteit in gebruik. Dat kan komende week waarschijnlijk verder opgevoerd worden, meldt het ziekenhuis.

De instroom van nieuwe Covid-patiënten op de IC en op de verpleegafdeling neemt af. “We zien wel dat bestaande Covid-patiënten relatief lang in het ziekenhuis verblijven; de druk op de zorg is nog steeds hoog. Het effect van de lagere instroom wordt pas langzaam zichtbaar”, zegt de woordvoerder van het Flevoziekenhuis. Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaan altijd door. 

Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door. U kunt bij de meeste specialismen snel terecht op het (digitale) spreekuur. De wachttijden op geplande operaties kunnen flink oplopen.

Geschreven door