Petitie voor behoud werkeiland | Behoud het originele karakter

In Lelystad is een petitie gestart om het voormalig Werkeiland te behouden als erfgoed. De petitie is opgezet door bewoners van Lelystad Haven en mensen die het gebied rond het werkeiland een warm hart toedragen. Inmiddels zijn er ruim 200 handtekeningen opgehaald.

Volgens de opstellers is het voormalig werkeiland een uniek cultuurhistorisch eiland in de Flevopolder, waar de geschiedenis van Lelystad en van de Flevopolder is begonnen. Ze zijn dan ook uitgesproken tegen geplande hoogbouw in het gebied. Die doet volgens hen het open en historisch karakter van het Werkeiland teniet. Ook zou de verkeersdrukte rond het werkeiland te veel toenemen.

Projectontwikkelaars willen appartementen op het werkeiland bouwen. Ze zijn hierover al in overleg met de gemeente. Het werkeiland is een gemeentelijk monument, maar Lelystad heeft in het najaar laten weten dat woningbouw in het gebied toch is toegestaan.

Kustvisie
De opstellers van de petitie wijzen op een passage over het werkeiland in de Kustvisie 2030 van de gemeente Lelystad. Daarin staat dat “het behoud van de kleinschalige en informele stedenbouwkundige opzet op het Werkeiland uitgangspunt is. Nieuwbouw voegt zich toe met respect voor de omgeving zowel in stedenbouwkundig als architectonische zin.”

De Kustvisie is destijds door de gemeenteraad aangenomen. Volgens de opstellers van de petitie zijn de huidige bouwplannen daarmee in strijd. De gemeente zou haar eigen erfgoed nu verkwanselen.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door