Reddingsbrigade adviseert 2021 niet te starten met onbewaakte nieuwjaarsduik

Reddingsbrigade Nederland raadt enthousiastelingen aan 2021 niet te beginnen met een ‘wilde’ nieuwjaarsduik. Alle georganiseerde nieuwjaarsduiken zijn afgeblazen. Hulpverleners als lifeguards zijn daardoor niet preventief aanwezig.

Koud (zee)water heeft een groot effect op het lichaam; een nieuwjaarsduik kan acuut een levensgevaarlijke situatie opleveren. Natuurlijk komen lifeguards wel in actie als ze bij problemen daartoe worden opgeroepen.

De watertemperatuur ligt nu op zo’n 7 graden Celsius. Water met een temperatuur van minder dan 15 graden Celsius kan leiden tot onderkoeling en kramp met verdrinking tot gevolg. Wie in koud water ‘duikt’ moet zich van de risico’s bewust zijn. Als heftige reactie kan een ‘cold shock response’ ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek.

Thuisduik
Reddingsbrigade Nederland adviseert de nieuwjaarsduik in de zee of in binnenwater ditmaal over te slaan. Een alternatief als de ‘thuisduik‘ is zowel veilig als coronaproof. Wie toch besluit het koude water in te duiken om het nieuwe jaar in te luiden, brengt mogelijk niet alleen zichzelf onnodig in gevaar. Maar ook de lifeguards of andere hulpverleners die bij problemen alsnog moeten komen helpen. Bij een wilde duik ontbreken alle faciliteiten voor een veilig verloop, zoals bij een bewaakt evenement. Dat verhoogt het risico op ongelukken, terwijl er geen direct toezicht is en hulpverlening dus later geboden kan worden.

Geschreven door