Almere groeit in regio het meest

In de Metropoolregio kende Almere vorig jaar de grootste toename van het aantal inwoners. Die is voornamelijk te danken aan het aantal geboorten.

De regio, waartoe behalve Almere en Amsterdam nog dertig gemeenten horen, groeide in totaal minder hard dan voorgaande jaren. Reden is de verminderde immigratie, waarschijnlijk als gevolg van corona.

Almere, dat na Amsterdam de grootste gemeente in de regio is, zag de bevolkingsgroei weliswaar inzakken, maar toch enigszins op peil blijven. Dat komt doordat de stad vooral groeit door natuurlijke aanwas. Dat is het aantal geboorten min het aantal sterfgevallen.

In absolute zin kreeg Almere er van alle Nederlandse gemeenten in 2020 zelfs de meeste inwoners bij. Totaal gaat het om 2658 inwoners.

Vergeleken met overige steden in het land is Almere ook de grootste groeier.

Geschreven door