Coronavaccinatie van start in Flevoziekenhuis voor beperkte groep medewerkers in acute zorg

Het Flevoziekenhuis is donderdag 7 januari gestart met het vaccineren van medewerkers tegen het coronavirus. Op basis van de criteria opgesteld door het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn er 300 vaccins beschikbaar gesteld voor het Flevoziekenhuis.

Deze zijn bestemd voor een beperkte groep medewerkers in de acute zorg, die direct, veelvuldig en langdurig worden ingezet bij de COVID-zorg. 

“Dit is een start, maar we zijn er nog lang niet”

“Het is heel mooi dat we deze beperkte groep collega’s al kunnen vaccineren. Daarmee voorkomen we uitval van collega’s die de COVID-zorg verlenen  en kunnen we hopelijk de komende tijd de meest acute zorg in de lucht houden. Het is een belangrijke start, maar we zijn er nog lang niet in de aanpak van het coronavirus”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur. 

“Ik voel me goed bij mijn keuze”

Michelle Noordergraaf (op de foto links), verpleegkundige op de COVID-afdeling, was om half 11 aan de beurt. Ze zit vol overtuiging klaar voor de prik. “Het besef dat ik door me te laten vaccineren de enorme druk op onze zorg kan verminderen, gaf de doorslag. Ik wil voorkomen dat ik ongemerkt misschien toch mensen om mij heen besmet. En ik laat me voor verre reizen ook vaccineren, dus waarom nu niet? Ik voel mij goed bij mijn keuze.” Michelle benadrukt dat het belangrijk is om je goed te informeren over het vaccin. “Heb je twijfel of vragen, ga op zoek naar de antwoorden.” Michelle kreeg het vaccin toegediend door opleidingsadviseur(en BIG-geregistreerd verpleegkundige) Gwendolyn Chrispijn. “Zorgverleners kunnen op deze manier hun eigen werk blijven doen. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage kan leveren.”

Flevoziekenhuis vaccineert eigen medewerkers 

De medewerkers die gevaccineerd worden werken op de Intensive care, de COVID-verpleegafdeling en de Spoedeisende hulp (SEH). Door deze groep te beschermen wil het Flevoziekenhuis deze zeer noodzakelijke zorg overeind houden. De rest van de medewerkers wordt op een later moment gevaccineerd wanneer zij volgens het landelijke beleid aan de beurt zijn. 

Het Flevoziekenhuis vaccineert zelf de eigen medewerkers. De vaccinatie vindt plaats van donderdag 7 t/m maandag 11 januari.  In een paar dagen tijd is een afdeling omgebouwd tot vaccinatieruimte en een vaccinatieteam geformeerd. Binnen drie weken na het eerste vaccin wordt het tweede vaccin gegeven. Ook de medewerkers van de Ambulancedienst van de GGD worden de komende dagen in het Flevoziekenhuis gevaccineerd. Het Flevoziekenhuis stimuleert de deelname aan de vaccinatie en informeert medewerkers hierover actief, maar respecteert hierin uiteraard de eigen keuze van medewerkers.

Foto aangeleverd

Geschreven door