Flevoziekenhuis bouwt poliklinische zorg beheerst en veilig weer op


Vanaf dinsdag 28 april gaat het Flevoziekenhuis geleidelijk weer meer poliklinische zorg verlenen. Een deel van de zorg werd de afgelopen weken uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij het opbouwen van de zorg is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie hoog is worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Patiënten hoeven niet zelf contact op te nemen over het plannen van een afspraak, zij worden gebeld door een medewerker van het ziekenhuis. Het opbouwen van de poliklinische zorg gebeurt geleidelijk. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden hierbij in acht genomen.

Het aantal patiënten met COVID of een verdenking van COVID is de afgelopen weken geleidelijk afgenomen. Hierdoor ontstaat ruimte om de reguliere zorg gefaseerd uit te bouwen. Het gaat daarbij eerst om onderzoeken of ingrepen die enige tijd uitgesteld konden worden, maar inmiddels nodig moeten gebeuren. Als nog langer wordt gewacht met deze zorg, kunnen klachten mogelijk verergeren. In de afgelopen weken hebben veel polikliniekafspraken telefonisch of digitaal plaatsgevonden. Waar dat mogelijk is, blijft dat ook de komende tijd gebeuren. Spoedzorg en semi-spoedzorg heeft ook in de afgelopen tijd altijd plaatsgevonden en blijft gegarandeerd.

Operaties
Een deel van de operatiekamers is de afgelopen tijd gebruikt als Intensive care. Deze capaciteit kan geleidelijk afgebouwd worden, zodat weer meer operaties en opnames kunnen plaatsvinden. De uitbreiding van het aantal operaties vindt gefaseerd plaats, ook hierbij is de medische urgentie van patiënten leidend. Spoedoperaties en semi-spoedoperaties hebben de afgelopen tijd normaal plaatsgevonden en blijven gegarandeerd.

Plannen afspraak:
ziekenhuis neemt contact op Het Flevoziekenhuis neemt zélf contact op met patiënten om een spreekuurafspraak, onderzoek, behandeling, opname of operatie in te plannen. Patiënten waarbij de medische urgentie het hoogste is, worden als eerste benaderd.


Kom alleen, tenzij begeleiding noodzakelijk is.
Conform de landelijke richtlijn is het nog steeds noodzakelijk om afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daarom vragen wij patiënten alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. In dat geval kan dat maximaal 1 persoon zijn. Wij vragen begeleiders van patiënten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te wachten.

Voorzorgsmaatregelen
Het Flevoziekenhuis treft alle noodzakelijke maatregelen om de poliklinische zorg veilig te kunnen bieden. Iedereen wordt bij binnenkomst gecontroleerd op coronaverschijnselen. De wachtkamers worden zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt ook oplettend gedrag van iedereen om deze richtlijn te volgen.

Er wordt extra schoongemaakt en indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. De richtlijn van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij leidend.


Overige maatregelen blijven van kracht tot 20 mei
Alle maatregelen die eerder zijn ingesteld (geen patiëntbijeenkomsten, gescheiden in- en uitgangen, sluiting restaurant voor patiënten en bezoekers, enz.) blijven, in lijn met het kabinetsbeleid, van kracht tot 20 mei.
Eerste stap Als samenleving hebben we vermoedelijk nog langere tijd te maken met het coronavirus. Het Flevoziekenhuis bereidt zich daarom zo goed mogelijk voor op een voor iedereen nieuwe situatie, waarin de reguliere zorg en de zorg voor coronapatiënten naast elkaar kunnen plaatsvinden. Het uitbouwen van de urgente planbare zorg is daarin de eerste stap.


Op website, www.flevoziekenhuis.nl, vindt u actuele informatie over de coronamaatregelen in het Flevoziekenhuis

Geschreven door