Gemeenteraad over salaris Floriade-top

Voor de eerste keer in het nieuwe jaar vergadert de gemeenteraad donderdagavond weer. Belangrijk agendapunt zijn de omstreden salarissen van de Floriade-directie.

In de raadzaal wordt op verzoek van Toon van Dijk (PVV) gedebatteerd over het bedrag dat de twee directeuren ontvangen. Van Dijk wil het college ter verantwoording roepen over de geheimhouding die hem is opgelegd over de informatie die hij strikt vertrouwelijk kreeg.

Opnieuw vergadert de raad over de plannen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Verschillende fracties hebben amendementen en moties ingediend.

Verder komt een initiatief van de VVD aan de orde over maatregelen om plaatselijke ondernemers te ontzien, die nu benadeeld worden door de coronamaatregelen.

Voortaan worden alle vergadering van de raad ondertiteld. Dat gebeurt niet bij de live-uitzending, maar wel bij de beelden die later kunnen worden bekeken. De ondertiteling gebeurt automatisch. Er kunnen fouten insluipen door slecht verstaanbare sprekers en door sprekers met een accent.

Voorlopig zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad alleen via internet te volgen.

Geschreven door