Het is voorbij! | Column Gerrit Spilt

Dat dacht ik in eerste instantie toen ik hoorde dat Lodewijk Asscher zich als lijsttrekker voor de PvdA had teruggetrokken. Maar natuurlijk is dat niet zo, een partij is meer dan een man. Het is de visie voor de toekomst, de manier waarop de samenleving wordt ingevuld, de manier waarop dat in het verkiezingsprogramma wordt verwoord en later wordt ingevuld.

Over Lodewijk Asscher

Ik beken ik ben geen grote fan, vind dat hij in de verkiezingen voor de lijsttrekker van de PvdA 4 jaar geleden teveel op de man heeft gespeeld richting Samsom. Maar het gaat mij te ver dat hij nu als kop van jut zo’n beetje als de hoofdschuldige van wat er zich rond de toeslagen affaire heeft afgespeeld wordt behandeld.
Hij heeft zijn excuses aangeboden en had in het verkiezingsprogramma (waar hij mede voor verantwoordelijk is) van de PvdA aangegeven hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Hij heeft (ook als minister) geprobeerd om de gevolgen van de wet (aangenomen zonder de instemming van de PvdA) te verzachten.
Maar de druk werd te groot en hij besloot zich terug te trekken. Als lid van de PvdA vind ik het verstandig (want ik denk dat de PvdA daardoor electoraal voordeel behaalt) maar als mens betreur ik het omdat een integer politicus beschadigd is door de discussie die zich de afgelopen dagen ontspon.

Maar we moeten door

En dat kan ook, het PvdA-programma voorziet in tal van oplossingen voor de huidige problemen. In hoeverre het ook werkelijkheid kan worden is afhankelijk van uw steun. Stem op 17 maart PvdA en help mee aan een eerlijke toekomst.

Geschreven door