Noodopvang voor gezinnen opent dit voorjaar

Dit voorjaar opent in Poort een complex met woningen voor mensen die voor korte tijd dringend huisvesting nodig hebben.

De Hilversumse woningcorporatie Dudok Wonen realiseert het project. Het bestaat uit 23 woningen in het nieuwe gebouw De Driehoek.

Het zogenoemde corporatiehotel geeft mensen onderdak die door echtscheiding, overlijden van ouders of executieverkoop van hun huis geen woonruimte hebben.

PvdA Almere heeft het plan in 2009 gelanceerd omdat het Leger des Heils in Almere onvoldoende mogelijkheden had om gezinnen tijdelijk te huisvesten. Destijds bestond een enorm lange wachtlijst.

De tijdelijke huisvesting moet mensen rust geven om permanente woonruimte te vinden. De opvang bestaat uit één of twee kamers met een lage huur.

Het project ‘In between places’ is onderdeel van een gebouw met nog 23 andere sociale huurwoningen.

Geschreven door