Gemeente Almere pakt de openbare ruimte aan

Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk noord te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen. In een aantal kantoren komen bij elkaar ruim 300 kleine huur- en koopwoningen met op bepaalde plekken bedrijvigheid in de plint.

Verder moet er een aantrekkelijke buitenruimte komen met voldoende groen, parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben het afgelopen jaar meegewerkt aan een visie die dit mogelijk kan maken. Op dit moment past de openbare ruimte vooral bij een kantoorgebied. Om het geschikt te maken voor een woongebied, pakt gemeente Almere de openbare ruimte aan.

Drie bomen worden verwijderd voor het aanbrengen van OID’s

Om de ondergrondse inzameldepots (OID’s) bij de toekomstige woongebouwen te kunnen plaatsen en om de voorgestelde verbinding te kunnen maken moeten wij in februari drie bomen verwijderen.

Nieuwe bomen en plantsoen na de gebouw aanpassingen

Als de aanpassing van de kantoorgebouwen gereed is, wordt volgend jaar het openbaar gebied rondom de kantoor gebouwen opnieuw ingericht. Hier worden dan ook weer nieuwe bomen en plantsoenen aangebracht. Uiteindelijk worden er in dit gebied circa 15 nieuwe fruit- en notenbomen en geplant.

Geschreven door