Meer onzichtbaar huiselijk geweld in Almere

Welzijnswerkers in Almere zijn ongerust over de onzichtbare toename van huiselijk geweld. Cijfers geven de groei niet aan omdat er door coronamaatregelen geen zicht is op wat er achter de voordeur gebeurt.

Organisaties op welzijnsgebied signaleren een stijging van het aantal kindermishandelingen. Ze geven aan dat er een sluimerende problematiek gaande is. De huidige cijfers over aantallen incidenten zouden daarom niet kloppen.

In gevallen dat huiselijk geweld wél naar buiten komt, blijkt het er vaak heftiger aan toe te gaan dan voor corona.

Jongerenwerkers in Almere signaleren veel eenzaamheid en depressie bij de jeugd. Daarbij spelen armoede en uitzichtloosheid ook een rol. Jongeren ervaren extra druk door de regels en door gebrek aan perspectief.

Jeugdhulpaanbieders geven aan dat de complexiteit van de hulpvragen toeneemt. Denk aan depressies en trauma’s.

Geschreven door