Raad wil rust rond Floriade

Een meerderheid in de gemeenteraad wil rust in de tent van de Floriade. Dat standpunt volgde op de verzekering van wethouder Jan Hoek dat de negatieve kwesties in de raad het evenement schade toebrengen.

“Het is uw goed recht om van alles te zeggen, maar de negatieve uitlatingen maken de volgende dag een gesprek met sponsors erg moeilijk”, zei de wethouder die verantwoordelijk is voor de Floriade.

Hij zei dat in een discussie over het vertrek van directeur Cloo, die zich na zijn besluit ongunstig uitliet over de organisatie en de bestuurscultuur in Almere. De PVV vond om die reden dat Cloo, die per 2 april opstapt, direct zou moeten vertrekken. Ook de Partij voor de Dieren wil dat Cloo meteen op non-actief wordt gesteld.

Het voorstel van de PvdA om geen opvolger voor Cloo te zoeken, werd donderdag nog niet in stemming genomen. Raadslid Ruud de Jonge vindt het gezien een lange inwerktijd voor een opvolger verstandig een eenhoofdige leiding te houden. Dat zou ook beter aansluiten op het sentiment onder veel Almeerders over de hoogte van de salarissen. Een motie van die strekking komt nu na het krokusreces aan de orde.

De wethouder wijst de motie of, omdat voor de organisatie “een schaap met zeven poten” nodig is.

Geschreven door