Rick van Mourik, de vorige week opgestapt burgerraadslid van Respect Almere is overgestapt naar AP/Opa

Per heden is de heer Rick v Mourik lid geworden van APOPA. Aldus een persbericht van de fractievoorzitter.

De heer v Mourik was fractie assistent van Respect Almere maar hij kon zich niet langer verenigen met het gevoerde beleid. Over de verdere gang van zaken en het functioneren van de heer van Mourik zal nader met hem worden overlegt dit mede in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Geschreven door