Werk aan Esplanade gaat verder

Binnenkort beginnen de werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van de Esplanade. Zo komt er een horecapaviljoen, worden steigers uitgebreid en buigt men zich over het ontwerp van het stadsstrand bij de Esplanade.

Paviljoen 2022

Om ruimte te maken voor horecapaviljoen ‘Paviljoen 2022’ moet een aantal bomen worden verwijderd. Dit doet de gemeente begin februari. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gemeente Almere blijken verschillende bomen in slechte staat. Dat komt omdat ze last hebben van veel wind en de ongunstige ondergrond. Voor de bomen die blijven staan, is een verbeterplan gemaakt zodat ze langer kunnen blijven staan. Later dit jaar worden aan de waterkant ook nieuwe bomen geplant. De bouw van het paviljoen is naar verwachting voor de komende zomer afgerond.

Stadsstrand en steigers

Het ontwerp van de steigers voor de watertaxi is bijna af. Daarnaast buigt de gemeente zich samen met onder andere centrumpartners over het ontwerp van het stadsstrand bij de Esplanade. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden van het stadsstrand in oktober 2021.

Rondje Weerwater

De herinrichting van de Esplanade is onderdeel van het Rondje Weerwater. Samen met inwoners en ondernemers zijn hiervoor in 2016 een visie en inrichtingsplan ontwikkeld. Rondje Weerwater is een van de sleutelprojecten van het programma Almere 2.0, waarin het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere samenwerken aan een gezonde groei van de stad.

Geschreven door