Start bouw appartementen Sluisgarage en herinrichting Havenzicht

In december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van 32 appartementen naast de Sluisgarage aan Sluis mogelijk maakt. Komende jaren krijgt Almere Haven er zo’n 2.500 nieuwe woningen bij.

Dat is nodig, want Havenaren willen niets liever dan in Haven blijven. Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. start met het bouwterrein bouwrijp te maken in de week van 26 september. De aannemer zal allereerst de begroeiing en bestrating verwijderen. Daarna zal het benodigde grondwerk worden uitgevoerd. Ten slotte zal ook plaatselijk het vuilwater- en hemelwaterriool in Sluis worden aangepast ten behoeve van de nieuwe huisaansluitingen voor het appartementencomplex. De werkzaamheden zijn naar verwachting in de week van 7 november gereed.

Inrichten bouwterrein

Aannemer Mateboer Bouw B.V. start, namens woningcorporatie de Alliantie, medio de week van 7 november 2022 met het inrichten van het bouwterrein dat voorzien wordt van cameratoezicht. Nadat de bouw van de appartementen nagenoeg gereed is (geschat begin 2024) worden deze aangesloten op de nutsvoorzieningen. Aansluitend zal de herinrichting van Sluis en Havenzicht plaatsvinden.

Bereikbaarheid en parkeren

De bouw van het appartementencomplex wordt zorgvuldig uitgevoerd. Het gebied voor de bouw is klein en zal door bewoners en ondernemers bereikbaar en veilig moeten zijn. Hiervoor worden vergunningen afgegeven en geldt toezicht en handhaving. Het kan zijn dat op bepaalde momenten sprake is van overlast of verminderde bereikbaarheid. Dit proberen aannemers en de gemeente Almere te voorkomen. De Sluisgarage blijft tijdens de bouw geopend.

Verwijderen van bomen

Volgens het Inrichtingsplan verwijderen we binnenkort een aantal bomen. Alle bomen in het plangebied zijn in kaart gebracht en onderzocht. Daarbij is beoordeeld in welke staat de bomen verkeren en of deze eventueel kunnen worden verplaatst of moeten worden vervangen. De bomen worden in fases verwijderd en dit loopt samen met de andere werkzaamheden.

Tegen het einde van de bouw van het appartementencomplex maar voorafgaand aan de herinrichting Sluis en Havenzicht worden er nog 29 bomen verwijderd. Het is niet mogelijk alle gekapte bomen te vervangen. Wel worden er zoveel mogelijk bomen behouden en worden er ongeveer 37 nieuwe bomen en ander groen in de openbare ruimte terug geplant. Ook in de tuin van het appartementencomplex Sluis komen bomen.

Geschreven door