Zorg- en welzijnspartners steunen zoektocht naar nieuwe aanbieder gemeentepolis

Almeerders met weinig inkomen die veel zorg nodig hebben dreigen een gunstige zorgverzekering te verliezen. De gemeente Almere is op zoek naar een nieuwe aanbieder voor de zorgverzekering voor minima, ook wel bekend als de gemeentepolis.

Deze zorgt voor een betaalbare en goedwerkende zorgverzekering voor Almeerders die weinig inkomen en veel zorg nodig hebben. En vanaf 1 januari 2022 dreigt deze voor hen gunstige verzekering te vervallen vanwege de definitieve opzegging van de huidige aanbieder.

Naast het actief uitvragen van de markt is wethouder Froukje de Jonge daarom ook in overleg getreden met zorg- en welzijnspartners, die het belang van de gemeentepolis in de praktijk ervaren. Zij geven aan de zoektocht naar een nieuwe aanbieder van harte te ondersteunen.

Het gaat onder andere om deze zorg- en welzijnspartners: Woonzorg Flevoland, Zorggroep Almere, het Leger Des Heils, De Schoor, Tactus en Amethist verslavingszorg, het Flevoziekenhuis, Oud-huisartsen Almere, de Flevolandse Patiënten Federatie en de GGz Centraal (Geestelijke Gezondheidszorg). Directeur publieke gezondheid GGD, Cees Verdam: ‘Bij de GGD Flevoland komen steeds meer meldingen binnen van mensen zonder zorgverzekering of die zorg proberen te vermijden.

Voor inwoners met complexe problemen is een betaalbare zorgverzekering van groot belang om erger te kunnen voorkomen. De gevolgen van het ontbreken van een gemeentepolis zijn zorgelijk. Het zijn dan juist de meest kwetsbaren die zorg nog meer zullen mijden terwijl ze die zorg juist hard nodig hebben.’ Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Almere beaamt dat: “we zien bij huisartsen en wijkverpleging de gevolgen wanneer kwetsbare inwoners zorg mijden. Een gunstige polis draagt bij om dat te voorkomen”.

Zorg breed gedeeld

Door de terugtrekkende beweging van zorgverzekeraars bij het aanbieden van de gemeentepolis in bepaalde gemeenten heeft Almere deze problematiek ook geagendeerd bij onder andere de betreffende zorgverzekeraars, het ministerie VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland. De gemeente is, net als de zorg- en welzijnspartners, bezorgd over de onwenselijke situatie die zou ontstaan, wanneer er geen zorgverzekeraar bereid is de gemeentepolis in Almere aan te bieden aan minder draagkrachtige inwoners met een hoge zorgbehoefte. Zij deelt deze zorg daarom actief met alle partijen die hier van invloed op kunnen zijn. Zowel met deze acties, als het actief uitvragen van de markt, zet Almere zo stevig mogelijk in op het vinden van een nieuwe aanbieder voor volgend jaar.

Geschreven door