Flevoziekenhuis voert tijdelijk meer operaties uit

Het Flevoziekenhuis kan op dit moment tijdelijk weer meer operaties uitvoeren. Naast de COVID-zorg is er op dit moment ruimte en capaciteit om meer reguliere zorg, waaronder planbare operaties uit te voeren. Het Flevoziekenhuis benut deze ruimte optimaal om de wachttijden voor ingrepen niet verder te laten oplopen.

Het aantal COVID-besmettingen en patiënten loopt momenteel in de regio geleidelijk weer op. Het Flevoziekenhuis houdt de situatie goed in de gaten en is voorbereid op alle mogelijke scenario’s.

Het Flevoziekenhuis werkt intensief samen met de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit uitgewisseld en het aantal coronapatiënten op elkaar afgestemd. Dit met als doel de capaciteit optimaal te kunnen benutten en de reguliere zorg zoveel mogelijk overeind te houden. Er wordt ook samengewerkt met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen
Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen, wij nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Acute zorg gaat altijd door
Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg gaat altijd door. 

Spreekuren, dagbehandeling gaan door               
Spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling gaan ook gewoon door.

Digitale zorg 
Sommige afspraken lenen zich prima voor digitale zorg. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak vindt  telefonisch plaats of via een videoconsult. Uiteraard doen wij dat alleen als dat op een veilige en verantwoorde manier kan.

Kijk voor actuele informatie op www.flevoziekenhuis.nl/corona

Geschreven door