Informatie parkeren Floriade

De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 april – 9 oktober volgend jaar aan de zuidoever van het Weerwater. We proberen onze gasten zoveel mogelijk te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. We bieden ook ruimte voor bezoekers die met een touringcar of eigen auto komen. Daarvoor zijn circa 4000 tijdelijk parkeerplaatsen nodig, aldus de woordvoerder van de gemeente

Ligging parkeer terrein

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een inrichtingsplan voor het tijdelijke parkeerterrein op het toekomstig bedrijventerrein Twentsekant nabij Nobelhorst. De parkeerplaatsen komen te liggen tussen de snelweg A6 en de Enrico Fermistraat. Het parkeerterrein is waarschijnlijk gedurende een beperkt aantal dagen volledig bezet. We verwachten ongeveer 40 piekdagen in het weekend en tijdens feestdagen.

Nieuwe aansluitingsweg

Het terrein wordt met een nieuw aansluitingsweg op de Grote Denkersdreef aangesloten. Die dreef wordt nog verdubbeld naar 2 keer 2 rijstroken. Op die wijze wordt het bewonersverkeer gescheiden gehouden van het bezoekersverkeer voor de Floriade. Er wordt er geen extra autoverkeer in de wijk voorzien. Vanaf het parkeerterrein worden de Floriade-bezoekers met een shuttlebus via de busbaan naar de entree van de Floriade vervoerd. De bewoners van Nobelhorst kunnen op dezelfde wijze als nu het geval is hun woonwijk blijven bereiken. Na het evenement verdwijnt de parkeerplaats.

Digitale bijeenkomst

Meer informatie willen wij met u delen tijdens een digitale bijeenkomst op 15 maart 18.30 tot 20.30 uur. Heeft u interesse om digitaal bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Wendy Geijtenbeek via: wgeijtenbeek@almere.nl.

In verband met de AVG wetgeving is het verzoek om in de mail duidelijk kenbaar te maken dat wij uw emailadres mogen gebruiken voor deelname aan deze avond en om u verder te informeren over deze ontwikkelingen.

Na ontvangst van uw email krijgt u op maandagochtend 15 een link toegezonden, waarmee u via; uw computer, laptop, tablet of smartphone, toegang krijgt tot deze digitale avond. U hoeft hiervoor geen software te downloaden.

Geschreven door