Sporting Almere wil weer terug naar de basis en hervat op 4 maart de trainingen en stelt corona commissie in.

Sporting Almere gaat de trainingen op haar complex weer hervatten en wil weer terugkeren naar haar basis, een recreatieve vereniging voor- en door iedereen waar geen plaats is voor elitevorming of een voorkeursbehandeling. Dat meldt de club die het beste uit zichzelf wil halen, goed georganiseerd willen trainen en spelen maar waar vooral plezier centraal staat. Een vereniging die financieel haar broek op kan houden en niet geplaagd wordt door commerciële partijen die tegen woekertarieven over de rug van de leden zichzelf willen verrijken, en ook geen vereniging die opnieuw besluit om via de weg van een investeerder haar toekomst veilig te stellen. 

Behoedzaam 

De club wil niet meer de tijd om torenhoge ambities te hebben, de Corona crisis bepaald een ieders leven en we moeten met elkaar behoedzaam manoeuvreren om de aan de andere kant van de berg te komen. Om dat te helpen bereiken zal het bestuur een speciale Corona commissie instellen en deze als taak geven om samen met het bestuur te bepalen welke stappen er nodig zijn om de vereniging in tact te houden en de zorgen ontstaan door de crisis te helpen overleven. Deze commissie zal worden gevormd uit deelnemers van de Gemeente Almere, de KNVB, Almere City FC en natuurlijk de leden, aldus het bestuur van de club.

Trainers welkom

Het bestuur zal pogen om de trainingen zoveel als mogelijk door de huidige trainers voort te laten zetten, maar dat zal ook een offer van de betrokken personen vragen. De tarieven zoals deze tot nu toe aan ons worden doorbelast kunnen- en willen we niet meer betalen. Alle trainers zijn dan ook van harte welkom om aangesloten te blijven bij de vereniging maar dan wel tegen dezelfde condities als voor de huidige trainers van de recreatietak geldt. Ook hierbij geldt dat we in een lastige tijd leven en nu niet het juiste moment is om vooral financiële ambities te hebben.

Verlaging contributie

Vanzelfsprekend zullen de contributie tarieven met ingang van 1 Maart omlaag gaan en worden bijgesteld naar de tarieven zoals deze gelden voor het lidmaatschap van de recreatieteams. Daar hoeft men niets voor te doen, we zullen met een ieder individueel contact opnemen om te bepalen of er nog wat te verrekenen valt en op welke wijze. Heeft men een achterstand dan kan de club een nieuwe regeling overeenkomen, heeft men nog wat van ons tegoed dan krijgt men dat vanzelfsprekend terug. Ook als men nog niets hebt betaald is men in principe gewoon bereid om u als lid te accepteren, zolang men  maar goede afspraken kan maken over de betalingen.

Pas op de plaats dus bij Sporting Almere met een nieuwe start dat veel perspectief biedt voor de leden.

Geschreven door