Start oeveronderhoud Hoge Vaart bij Almere

Deze maand start aannemer Beens met de werkzaamheden voor het oeveronderhoud langs de Hoge Vaart bij Almere. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2021 afgerond. De Hoge Vaart blijft open voor de scheepvaart en andere gebruikers. Mogelijk is er beperkte hinder door de werkzaamheden.

Grote delen van de oevers voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en zijn toe aan groot onderhoud. Het gaat om het traject tussen de Zuidersluis tot de Tureluurweg. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van vogelnesten en beverburchten.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden grote delen van de oevers vervangen. De aannemer is inmiddels gestart met het verwijderen van overtollige begroeiing langs de oevers en enkele dode bomen. Vervolgens worden damwanden die slecht zijn vervangen door zogenaamde blokkenmatten en voorzien van betonstenen. Deze toepassing is gunstig voor de flora doordat planten tussen de stenen kunnen groeien. De oevers worden veel groener en bieden volop ruimte voor aan vogels en dieren. Op andere delen worden de oevers, bestaande uit stortstenen, schoongemaakt en aangevuld en daar waar het water stukken oever heeft weggespoeld wordt de oever weer aangevuld met grond.

Omwonenden

Omwonenden en aangelegen bedrijven ervaren vrijwel geen hinder omdat er grotendeels vanaf het water gewerkt wordt. De provincie roept bewoners op om de oevers vrij te houden en bootjes te verwijderen. 

Meer informatie: flevowegen.nl

Mail bij specifieke vragen of opmerkingen naar werkaandeweg@flevoland.nl

Geschreven door