Groot onderhoud N703 Tussenring

De provincie Flevoland start op 6 september 2021 met onderhoudswerkzaamheden aan de N703 Tussenring. Op het traject tussen de A6 en de N702 Buitenring wordt het asfalt vervangen. Uitgezonderd enkele afsluitingen in de nacht en een weekend, blijft de Tussenring zo veel mogelijk open voor bestemmingsverkeer in beide richtingen.

Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd gebruik te maken van de omleidingsroute. De werkzaamheden duren tot 3 november 2021.

Traject

Het traject waar gewerkt wordt, ligt tussen de A6 en de N702 Buitenring.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 6 september en duren tot 3 november 2021. De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd zodat de omgeving van de Tussenring zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Een planning van de fasering wordt nog uitgewerkt.

Werkzaamheden

De N703 Tussenring is toe aan groot onderhoud. Het hele traject wordt voorzien van nieuw asfalt en voor extra veiligheid uitgevoerd met ribbelstroken en reflecterende glasbollen. Ook krijgen de kruispunten met de Vrijheidsdreef en de Mondriaanweg nieuw asfalt. Na uitvoering van de werkzaamheden moet de weg weer zo’n 15 jaar vooruit kunnen.

Beperkte afsluiting

De Tussenring blijft zo veel mogelijk open voor bestemmingsverkeer. Wel zal de Tussenring enkele malen in de nacht gesloten zijn voor het plaatsen van wegafzettingen. In de laatste fase van de werkzaamheden is de Tussenring een aantal keer ’s nachts en een weekend volledig afgesloten voor alle verkeer zodat de kruispunten met de Vrijheidsdreef en de Mondriaanweg aangepakt kunnen worden. Het verkeer kan dan gebruik maken van de omleidingsroutes.

Adviesroute doorgaand verkeer

Het advies voor het doorgaande verkeer is gebruik te maken van de adviesroute via de Hogering, Buitenring en de A6.

Omleidingsroute bestemmingsverkeer

Lokaal verkeer kan de omleidingsroute volgen aan de hand van de gele borden.

Geschreven door