Subsidiedrama campus gevolg van ‘andere situatie’

De opnieuw afgewezen subsidie voor nieuwbouw van de campus in het centrum, is het gevolg van een andere situatie. In de eerste aanvraag, die ook werd afgekeurd, waren plannen voor woningbouw aan de Landdrostdreef nog niet meegenomen.

Die verklaring geeft wethouder Veeningen (foto) voor het nieuwe debacle met de aanvraag van miljoenen euro’s voor de bouwplannen. Hoewel het college probeerde in de tweede aanvraag alle bezwaren van het Rijk weg te nemen, werd die toch afgewezen.

De PvdA, SP, PvdD en PVV wilden opheldering van de wethouder over de afwijzingen. Zij verwezen naar de verzekering van de wethouder dat het bij de eerste afkeuring om een klein verschil van inzicht met het Rijk ging. Volgens de PvdA was echter sprake van een grote verandering in de subsidieaanvraag.

Wethouder Veeningen zei donderdag dat volgens alle betrokkenen de tweede aanvraag kansrijk was. De kwestie van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van Windesheim komt pas volgende maand in de raad. De wethouder gaf aan dat zij voor de derde keer een subsidieaanvraag in het kader van de woningbouwimpuls zal doen.

Geschreven door