Raad verbaasd over afwijzing rijksgeld voor Campus

De plek van gebouw De Voetnoot voor nieuwbouw van de hogeschool is een stuk minder aantrekkelijk geworden. Door de afwijzing van subsidie van het Rijk voor de campusplannen valt die locatie een stuk duurder uit.

Dat concluderen vier fracties in de gemeenteraad. Zij zijn verbaasd dat de aanvraag voor de woningbouwimpuls opnieuw is afgekeurd. Na de eerste afkeuring stelde het college dat het om een klein verschil van inzicht met het Rijk ging.

Uit de tweede afwijzing blijkt dat de gemeente die aanvraag een totaal ander karakter gaf. In de eerste aanvraag is geld aangevraagd om het tekort op de ondergrondse parkeergarage af te dekken. Maar in de tweede aanvraag lijkt er vooral geld te zijn aangevraagd om de herinrichting van de Landdrostdreef te financieren. Dat suggereert dat er helemaal geen klein verschil van inzicht was dat opgelost kon worden, maar dat er een andere aanvraag is gedaan.

Als de raad het college niet om een alternatieve bouwplek had gevraagd, had de gemeente miljoenen extra moeten betalen aan het project. De vier fracties concluderen dan ook dat de nieuw aangedragen bouwlocatie Hospitaalterrein financieel nu veel aantrekkelijker wordt.

Geschreven door